April 26, 2020

ขอเขียนความประทับใจเป็นข้อๆ นะครับ

1. มีผลงานค่อนข้างเยอะและหลากหลายสถานที่ ให้เลือกชม ทำให้ตัดสินใจได้ง่าย
2. มีสไตล์การถ่ายรูปที่ชัดเจน ซึ่งตรงกับความชื่นชอบส่วนตัว
3. การติดต่อประสานงานได้สะดวกและชัดเจน ในเรื่องรายละเอียดงาน การเสนอราคา เป็นต้น
4. ช่างภาพแต่ละคน มีความเป็นมืออาชีพมากๆ ตั้งใจ ใส่ใจ ในการทำงานทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ
5. ช่างภาพแต่ละคน มีความเป็นกันเอง เหมือนเพื่อน ช่วยทำให้ผ่อนคลายมากๆ ในการถ่ายรูปตลอดทั้งวัน
6. ช่วยเหลือการออกแบบท่าการถ่ายรูป ทำให้ไม่รู้สึกเขิน หรือเกร็ง หรือทำตัวไม่ถูก ว่าจะทำท่าอย่างไร หรือทำอย่างไร ตอนถูกถ่ายรูป
7. รูปถ่ายที่ออกมา สวยงามตามที่ตกลงกันไว้ ตามสไตล์ที่ต้องการ
8. ได้รูปถ่ายเร็วมาก เยอะมาก และเรียบร้อยทุกอย่าง

มีความรู้สึกดีๆ มากมายที่มีให้กับสตูดิโอทีมนี้ ไว้มีโอกาสจะเลือกใช้บริการอีกแน่นอน

จตุพร ภูดิศชินภัทร (เพชร)